Koronavirüs: Meslek örgütlerinden 'Covid-19 meslek hastalığı ve iş kazası sayılsın' çağrısı - BBC.com

Koronavirüs: Meslek Örgütlerinden Çağrı: ‘Covid-19 Meslek Hastalığı ve İş Kazası Olarak Kabul Edilsin’

Sağlık Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan genelgede, COVID-19 pozitif olan sigortalı çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi. Ancak meslek örgütleri ve hukukçular, genelgenin yasalara ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı. Türkiye’de 7,428 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı bilgisi ile meslek örgütleri ve sendikalar, COVID-19’un meslek hastalığı ve iş kazası olarak tanımlanması gerektiğini savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uzmanlar da Türkiye’deki yasalar ve Yargıtay kararları doğrultusunda koronavirüsün meslek hastalığı ve iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Türk Tabipler Birliği ise pek çok ülkenin koronavirüsü meslek hastalığı olarak kabul ettiğini hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi ile çeliştiğini belirtiyor. AHESEN Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer ise koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak tanımlanmasını talep ediyor.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu da koronavirüs için iş kazası ve meslek hastalığı tanımının yapılması gerektiğini belirtiyor. Sendikalar, işçilerin haklarının korunması için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. SGK genelgesine karşı çıkan sendika ve meslek örgütleri, genelgenin yasalara aykırı olduğunu savunuyorlar.

Nakliyat-İş Sendikası’nın Danıştay’a yürütmenin durdurulması talebinde bulunması, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor. İş ve Meslek Hastalığı uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akkurt ise meslek hastalıklarının yeterince bildirilmediğini ve kayda alınmadığını ifade ederek, koronavirüs için özel bir fon oluşturulması gerektiğini öne sürüyor.

Sonuç olarak, pek çok kesim koronavirüsün meslek hastalığı ve iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hukuki süreçlerin uzun ve meşakkatli olmasının yanı sıra, özel fon oluşturulması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekliliği üzerinde duruluyor. Sağlık çalışanlarının ve diğer sigortalı çalışanların haklarının korunması için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.

En İyi Haberler

Social Media

Advertisement